Comic Books AUCTIONS

$766.50

1d 19h 51m

$698.25

1d 19h 51m

$525.00

1d 19h 51m

$500.00

4d 19h 51m

$330.75

1d 19h 51m

$210.00

1d 19h 51m

$105.00

1d 19h 51m

$63.00

3d 19h 51m

$63.00

4d 19h 51m

$52.50

4d 19h 51m

Newsstand Edition - 1st Appearance & Origin of Rom Spaceknight

$50.00

3d 19h 51m

Newsstand Edition - 2nd Appearance of Megatron, Optimus Prime & Starscream

$50.00

3d 19h 51m

$50.00

4d 19h 51m

$50.00

3d 19h 51m

$50.00

3d 19h 51m

$50.00

3d 19h 51m

$50.00

3d 19h 51m